Visie

Ons motto is samen leren, samen werken, samen spelen! Op onze website leest u hoe wij dit in de praktijk tot uiting willen brengen.

De volgende kernwaarden vormen daarbij de basis van ons handelen.

Belangrijk voor onze school:

  • Dat de kinderen de waarde die het Christelijk geloof voor mensen kan hebben leren ontdekken.
  • Onze leerlingen leren rekening houden met andere mensen en met anderen kunnen samenwerken, hen zo nodig willen helpen en verdraagzaam met verschillen tussen mensen om kunnen gaan.
  • We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich als kritisch betrokken mensen ontwikkelen met respect voor bestaande normen.
  • We willen dat onze leerlingen zich als zelfstandige mensen kunnen ontplooien.
  • We vinden het belangrijk dat er een veilige sfeer op onze scholen heerst, zowel voor de leerlingen als voor het team. Een actieve bijdrage om deze veiligheid te bewerkstelligen wordt van iedereen binnen en van buiten de school verwacht.
  • We vinden het belangrijk dat er tussen ouders en school een open relatie bestaat, gebaseerd op respect en betrokkenheid om met elkaar gedurende de jaren dat een leerling op onze school zit de zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van die leerling te delen.
  • We houden rekening met individuele verschillen. Binnen het jaargroepensysteem volgen, begeleiden en motiveren wij de kinderen. We hebben als professioneel team een voorbeeldfunctie.