Documenten

Onder het kopje documenten vindt u alle documenten die u van extra informatie geven over onze school.

Wilt u verlof aan vragen? Dan kunt u hier het bijbehorende verlofformulier downloaden. Graag ingevuld inleveren op school, in ieder geval 6 weken voor de verlof datum.

Wilt u meer weten over sociale veiligheidop onze school. Dan verwijzen wij graag naar het pestprotocol, het internetprotocol. We willen daarbij wel vermelden dat we op dit moment oa aan het werk zijn om het pestprotocol verder aan te passen en het time-outplan goed uit te werken.
Tevens vindt u hier het medicatieprotocol. 

Wilt u meekijken wat we van plan zijn in het komende schooljaar? of mee terugkijken in het vorig schooljaar? Dan kunt u hier ook het jaarplan 2017/2018 en het jaarverslag 2016/2017 vinden.