Medezeggenschapsraad

Net als alle scholen heeft onze school ook een medezeggenschapsraad. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:

Namens de ouders: Michelle van de Velde, Maaike Eekhout en Suzanne van der Schaaf.

Namens het personeel: Irene Schuurman Hess, Bjørn Meskers en Györgyi de Haas.