Medezeggenschapsraad

Net als alle scholen heeft onze school ook een medezeggenschapsraad. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:

Namens de ouders: Laura van Deenen, Maaike Eekhout en Suzanne van der Schaaf.

Namens het personeel: Marliese van Rooijen, Bjørn Meskers en Györgyi de Haas.