Samen met ouders

De Rank is een school waar ouders een belangrijke en stimulerende rol spelen. Opvoeding en onderwijs zien wij als gezamenlijke taken. We brengen u geregeld op de hoogte van de vorderingen van uw zoon of dochter. Elk schooljaar willen wij u graag zien op het oudervertelgesprek. Waarbij u de gelegenheid krijgt om zoveel mogelijk te vertellen over uw kind; zodat wij niet alleen het kind op school leren kennen, maar ook het kind thuis. Twee keer in het jaar krijgt uw kind een rapport mee, daarin houden we u op de hoogte van de vorderingen en vertellen we u graag over. Daarnaast hebben we in november een oudermiddag/avond om met elkaar te praten over hoe het met uw kind gaat. Wilt u ons tussendoor spreken? Dan kan dat natuurlijk altijd! Soms lukt een gesprek niet gelijk, maar kunnen we zeker op korte termijn een afspraak maken.

Maar u kunt ook op een actieve manier betrokken zijn bij uw schoolgaande kind. U kunt bijvoorbeeld plaats nemen in de MR (medezeggenschapsraad) en mee praten en mee denken over ontwikkelingen die op er op school zijn. Houdt u meer van praktische zaken? Dan is de Actieve Ouder Commissie misschien iets voor u. Ze werken mee aan alle activteiten die op school gehouden worden.