Een goede plek voor uw kind

Voordat u op zoek gaat naar een basisschool voor uw kind is het belangrijk om zelf te bedenken...welke school is een goede plek voor ons kind?
Wat heeft ons kind nodig?
Wat past wel en wat past niet bij ons kind?
Wat verwachten wij van een school?
We willen u van harte uitnodigen om niet alleen een kijkje op onze site te nemen, maar vooral ook langs te komen voor een gesprek op één van de locaties.