Groep 4

Op cbs De Rank hebben we 2 groepen 4.Groep 4a zit op de Oranjelaan in een lokaal van de Morgenster en groep 4b zit op de Lisstraat.

Het informatieboekje van groep 4 vindt u hieronder. Hierin staat zoveel mogelijk beschreven wat we allemaal doen op school.

Elke groep heeft zijn eigen social schools (beveiligde) omgeving. Hierin houden de leerkrachten de ouders van de eigen groep op de hoogte van alle belevenissen in de groep en worden ook foto's geplaatst van de groep.